Kategorie
Informacje

Międzygminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

Gminę Bychawa reprezentowało 10 zespołów, a pozostałych
14 przybyło z sąsiednich gmin – Jabłonnej
i Strzyżewic. Tego typu turniej możemy oglądać
tylko raz w roku. Co dwa lata mamy także okazję
gościć drużyny z całego powiatu na Zawodach
Powiatowych. Każda drużyna starała się ukończyć
konkurencję pożarniczą z jak najwyższym wynikiem.
Jednostki OSP z naszej gminy zaciekle walczyły
o jak najlepsze czasy. Dowodem tego były wyniki
po pierwszej konkurencji – sztafecie pożarniczej. Na
czoło stawki, z czasem poniżej dwóch sekund, wysunęła
się OSP ze Starej Wsi Drugiej, za nią były OSP
Gałęzów i Zaraszów Kolonia.
Ćwiczenie bojowe będące drugą konkurencją zawodów
wyłoniło zwycięzcę. Również i tutaj nie obyło
się bez zaciekłej walki. Cztery drużyny osiągnęły czasy
poniżej 49 sekund, pokazując tym samym do kogo
mają równać pozostali.
Rywalizacja zakończyła się zwycięstwem OSP Stara
Wieś Druga (108,2 pkt) – mimo jednakowej punktacji
przeważył czas uzyskany podczas bojówki (OSP Stara
Wieś Druga – 44,3; OSP Gałęzów – 46,2). Na drugim
miejscu uplasowała się drużyna OSP Gałęzów, a zaraz
za nią na miejscu trzecim OSP Zaraszów-Kolonia.
Dalsze miejsca zajęły drużyny z OSP Stara Wieś
Trzecia, Zaraszów, Olszowiec, Bychawka Druga, Wola
Duża, Wola Gałęzowska. Drużyna żeńska z Bychawki
Pierwszej, po obu konkurencjach, uzyskała wynik porównywalny
do rezultatu drużyny męskiej. Za zajęcie
czołowych miejsc zespoły otrzymały nagrody i wyróżnienia
z rąk przedstawicieli władz gminy i zarzą-
du OSP RP w Bychawie. Również Zarząd Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w Lublinie przygotował puchary
dla trzech pierwszych drużyn, które wrę-
czył p. Antoni Skrabucha Prezes Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w Lublinie.
Zawody były bacznie obserwowane i sędziowane
przez strażaków z miejscowej Jednostki Ratowniczo
Gaśniczej w Bychawie. Nad bezpieczeństwem zawodników
i uczestników całej imprezy czuwali ratownicy
z pogotowia ratunkowego.
Coroczne zawody w sportach pożarniczych mają
na celu promowanie działalności Ochotniczych
Straży Pożarnych oraz zdrowej rywalizacji. Jest to
także pokaz umiejętności strażackich, jak również
przegląd sprzętowo-mundurowy naszych jednostek.
Każda OSP pragnie jak najlepiej zaprezentować
się podczas Międzygminnych Zawodów Sportowo
– Pożarniczych.
Paweł Winiarczyk

Źródło: Głos Ziemi Bychawskiej

Na film czekamy…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *